Nejčastější rady k CommonApp a UCAS esejům


Za poslední měsíc, během kterého dávám zpětnou vazbu k esejům žadatelů o studium v zahraničí, jsem zjistil, že některé rady dávám častěji než jiné. Některé jsou konkrétní k britským UCAS personal statements, jiné k americkým CommonApp esejům; většina z nich se dá uplatnit obecně.

(Statistiku z prvního měsíce zpětných vazeb naleznete v odděleném článku.)

Word economy

  • Cut, cut, cut. Pokud se slovo nebo věta dá vyškrtnout, vyškrtněte je. Dostaňte se k tomu, co chcete řici, rychle a jasně. Čtenář neocení přídavné jméno před každým podstatným, a už vůbec ne květnaté fráze a rozvleklé vyprávění. Toto je nejdůležitější lekce dobrého psaní: bez škrtání se neobejdete.
  • Adverbs are (usually) unnecessary. Nejvhodnější kandidát na vyškrtnutí je často příslovce. “Genuinely giggled”? Ještě jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by se hihňal neupřímně. Škrtnout.
  • You Keep Using That Word. I Do Not Think It Means What You Think It Means. Ukázat tutorům, že máte kvalitní slovní zásobu, je důležité. Dejte si ale pozor: některá slova neznamenají to, co si myslíte, že znamenají. a jejich použití vám může spíše uškodit. To platí i tehdy, pokud složité slovo použijete správně, ale jednoduché slovo by stačilo. Zbytečné nadužívání komplikovaných slov snižuje čtenářovo mínění o vaší inteligenci (Oppenheimer, 2005).
  • There is no virtue in being difficult. Jednoduchá a jasná slova; jednoduché a jasné věty. Pokud čtenáře utopíte v květnatých vyjádřeních, vaše sdělení se ztratí - a úspěšně komunikovat to, co komunikovat chcete, je v esejích váš nejdůležitější cíl.

Details

  • Be specific. Pokud píšete o tom, jak vás ovlivnily příběhy, které vám vyprávěl váš somálský spolužák, je lepší jeden převyprávět a ukázat jeho dopad než shrnout dohromady tři. Detaily dávají eseji barvu. (Váš esej samozřejmě nemůže sestávat jen z detailů, ale díky nim se vyhnete nicneříkající abstrakci.)
  • Show, don’t tell. Nepište “jsem statečný a jako jediný ve třídě jsem ochoten udělat dobrou věc”: popište událost, ze které si čtenář tento závěr vyvodí sám. Nepište “můj zájem o právo je neskutečně obrovský a trávím každou volnou chvíli tím, že uvažuji o výrocích Nejvyššího soudu”: řekněte mi o posledním zajímavém judikátu, který jste četli, a popište, jak jste o něm přemýšleli.

Goals

  • Hit the target. Cílem UCAS personal statementu je ukázat, (1) proč chcete studovat právě daný obor a (2) jaké k tomu máte předpoklady. Velmi dobrý způsob, jak tyto cíle zkombinovat, je ukázat, jakým způsobem jste nezávisle zkoumali věci v daném oboru a co jste si z toho odnesli. Nebojte se strávit celý odstavec na kritické reflexi knihy, kterou jste četli a o které jste přemýšleli. Takový odstavec je mnohem cennější než podrobný výčet mimoškolních aktivit, které s vaším oborem nemají co do činění.
  • Make your structure meaningful. Nějaká struktura je lepší než žádná - a začít od struktury kolem tématických oblastí (obor, škola, volný čas) není špatné. Smysluplná struktura je ale ještě lepší! A nejsmysluplnější je strukturovat svůj esej kolem cílů PS, které zmiňuji výše.

Jsou vám tyto rady nejasné? Máte nějaké další rady? Napište mi!