Dejte mi pokoj se “zajímavým bodem do životopisu”!

CV není všechno. A ani hlavní.


Nebudu lhát: sám jsem vinen. Když jsem se v minulosti snažil lidi navnadit na tu či onu aktivitu, také jsem mluvil o tom, jak dobře by se dotyčným vyjímala v jejich nablyštěném CV. Takový apel je pragmatický: využívá nejistoty ohledně budoucnosti, kterou většina studentů sdílí. V poslední době se ale “zajímavý bod do životopisu” začíná stávat hlavním lákadlem. Jsem přesvědčen, že to je špatně. Životopisný fetišismus totiž odvádí pozornost od věcí, na nichž záleží mnohem více.

Možná jsem měl jen tohle ráno neštěstí na články, ale CV fetiš se najednou objevoval všude, kam jsem se podíval. Příklady? Ivanka Recmanová při popisu výhod zvolení do studentské rady UCL zmiňuje jen finanční ohodnocení a životopis. Server vysokeskoly.cz v článku o studiu v zahraničí líčí výhody studia v cizojazyčné zemi, ale zdůrazňuje, že “především se … zahraniční titul bude skvěle vyjímat ve vašem životopise”. Můj oblíbený zástupce Studentského fóra Jakub Svoboda v rozhovoru s tímto serverem sice vysvětluje užitečnost SF; svou “motivaci pokračovat v projektu” ale vysvětluje jen tím, že “působení v SF bude přesně tou položkou na mém životopisu, která mi na trhu práce v budoucnu poskytne výhodu”.

Nechápejte mě špatně - získat práci je důležité a zlepšování kvalifikací tomuto cíli rozhodně pomáhá. Také si nemyslím, že Ivanka či Jakub dělají slepě věci jen a jen pro svůj životopis. Studentské fórum považuji za iniciativu, která rozhodně má smysl a stojí za to jí pomáhat. Redukovat ale důvody pro participaci na současný či budoucí monetární zisk zanedbává důležitou motivační složku: dělat něco, co má smysl.

V dojmu, že něco je špatně, nejsem sám. Článek Yishai Schwartze “Enough with leadership” (Yale Daily News, 28. února 2012) kritizuje obsesi vedoucími pozicemi, které mají dokazovat “leadership skills”, na úkor skutečných výsledků:

”We need a fundamental change in culture. We need to move from a valorization of leadership to a celebration of accomplishment. Institutions need to praise the job well done and the part well played, regardless of whether that part is a cog in the machine or the entire mechanism’s inventor.”

Jinými slovy, soustředění se na životopisnou hodnotu nás rozptyluje od vyhodnocení skutečného významu, který vytváříme. Ten je ale velmi důležitý nejen pro společnost, ale i pro naši osobní spokojenost. Larry Smith v přednášce “Proč nebudete mít výjimečnou kariéru” na TEDxUW konferenci University of Waterloo vysvětluje, že opravdu vynikající kariéra je výsledkem ochoty následovat svou lásku i přese s ní spojenou nejistotu. Velké průlomy jsou zřídka výsledkem bezpečných, pro životopis vhodných voleb.

Ne každý má ambici být další Steve Jobs; nebezpečné volby jsou nebezpečné právě proto, že nemusí vyjít. Je ale důležité uvědomit si, že úspěch se rodí ze selhání. Soustředit se na hodnotu pro životopis ale ignoruje ambice, úspěch i spokojenost. Dělat zajímavou práci je mnohem důležitější - a vzhledem k tomu, že takovou práci budeme pravděpodobně dělat raději a lépe, vlastně i pro naše CV.