Rozhovor: Jaké příležitosti nabízí Yale (The Student Times)

Rozhovor se mnou vyšel v The Student Times.


Rozhovor se mnou vyšel v The Student Times.